Technology

Ремонт на печатни платки и електронни изделия

Услугите на ПРИМА-ТЕХ-ПРО продължават и след доставката на готовия продукт. Ремонтът на печатни платки и електронни изделия включва:

  • Анализ на заданието и документацията на клиента.
  • Диагностика и откриване на дефектите.
  • Намиране и закупуване на необходимите части за подмяна ако е необходимо.
  • Отстраняване на дефектите с помощта на оборудване за ремонт на печатни платки на фирмите PACE, WELLER, LEISTER, HAKO.
  • Измиване и почистване на печатните платки и изделия с модерни препарати.
  • Надписване и проследимост на изделията.
  • Опаковане и изпращане на готовите изделия.

Уменията и знанията, които имаме, за да изградим и поддържаме вашия продукт, ни прави перфектният избор за ремонт на вашите продукти. Ние можем да следим, управляваме и ремонтираме вашите продукти и с това ще намалим разходите и направим Вашия бизнес възможно най-печеливш.