slide 9

Ниски цени

Дългогодишният опит в областта на производството на печатни платки и електронни изделия, създадената и усъвършенствана във времето система за организация във фирмата и спецификата на пазара на труда в България ни дават възможност да предложим на нашите клиенти доста по- ниски цени в сравнение с наложените на пазара.

Цената на нашия труд е много конкурентна. Структурата на оценяване на вложения труд  е прозрачна и няма скрити разходи. Ние правим всичко възможно да спестим вашите пари и време.

Ние доставяме вашите печатни платки и елементи предимно от европейския пазар с оптимално съотношение между разходи и ползи.