slide 1

Нашата мисия и визия

Мисията на ПРИМА-ТЕХ-ПРО е ползвайки съвременни технологии и най-добрите производствени и бизнес практики да изпълнява в срок и с необходимото качество поръчките за производство и услуги, като по този начин се утвърждава като надежден и сигурен партньор пред своите клиенти.

Визията на ПРИМА-ТЕХ-ПРО е в съответствие с принципите и мисията да разширява дейността си чрез непрекъснато модернизиране на базата и оборудването, внедряването на нови технологии, разработването на нови продукти и услуги и подобряването на организацията в компанията.

Основната концепция на ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД включва предлагането на висококачествени и безопасни за здравето продукти и услуги. Стремим се да отговорим изцяло на високите изисквания на нашите клиенти и спазваме нормативните изисквания. Продуктите и услугите, които предлагаме, са изцяло в съответствие с действащите закони в страната и европейските стандарти.

Високото качество и безопасността на нашите продукти и услуги залягат в основата на всички пазарни стратегии и планове на фирмата. За да ги постигнем, ние прилагаме стриктен контрол на всички звена на производство.

Като малка семейна фирма, ние сме добре познати и позиционирани на пазара. Вярваме, че доброто бъдеще се ражда от стабилните основи на вече доказаното във времето доверие. Ето защо ние градим върху традициите, като внасяме иновативно мислене, инвестираме в съвременни технологии и прилагаме утвърдени добри бизнес практики.

Най-ценният капитал на добрите компании са хората, които работят за тях. Ние знаем това и инвестираме в постоянното надграждане на техните знания и умения. Успешният бизнес е въпрос на доверие. Ние ценим високо мнението на нашите клиенти и инвестираме непрекъснато в надеждните партньорски отношения.