Technology

Краен монтаж

Крайният монтаж  на печатни платки и електронни изделия включва:

  • Анализ на заданието и документацията на клиента.
  • Краен монтаж и асемблиране на готови изделия в кутии.
  • Доставка на метални и пластмасови кутии и тяхната обработка, ако е необходимо.
  • Изработване и монтаж на кабелни снопове и интегрирането им в крайните изделия.
  • Тестване на функционалността на готови изделия.
  • Надписване и проследимост на изделията.
  • Опаковане и изпращане на готовите изделия.