Technology

Конвенционален монтаж

Технологията при конвенционален монтаж на печатни платки и електронни изделия включва:

 • Анализ на заданието и документацията на клиента.
 • Технологична подготовка на монтажа - изработване на документации за монтаж.
 • Обработка на конвенционалните елементи и подготовка за монтаж.
 • Ръчен монтаж с поялник.
 • Автоматичен монтаж и спояване на машина „Спойка вълна”.
 • Измиване на споените печатни платки.
 • Контрол на готовите печатни платки и изделия.
 • Надписване и проследимост на изделията.
 • Опаковане и изпращане на готовите изделия.

 При тези процеси се използват следните машини, съоръжения и оборудване:

 • Машина спойка вълна за безоловно спояване - GRASMANN WLS
 • Машина спойка вълна за оловно спояване – HEEB Inotec
 • Работни станции за спояване и разпояване на електронни елементи - PACE, WELLER и HAKO
 • Автоматична машина за миене на печатни платки