Услуги и продукти

Услугите и продуктите, които компанията предлага на своите клиенти вече двадесет години са Монтаж на печатни платки и електронни изделия, Доставка на електронни компоненти, Дизайн и доставка на печатни платки и Дизайн и доставка на метални шаблони/стенсили.

Клиентите в ПРИМА-ТЕХ-ПРО се обслужват от специалисти - инженери и производствен персонал с утвърден опит в електронното производство, което се отразява във високата производителност и качество на произвежданите изделия и предлаганите услуги. Служителите във фирмата имат голям професионален опит, разполагат с необходимата техника, системи за обработка на материали, системи за качество, документация и компютърна техника, което им помага качествено и в срок да задоволят изискванията на клиентите.

ПРИМА-ТЕХ-ПРО разполага с високо и ниско производителни машини и модерни технологии за производство, като машини за повърхностен монтаж, машини за последващо оловно или без оловно вълново спояване, машини за ръчен монтаж на електронни компоненти. Работи се по стандартите ISO 9001 и IPC 610 D.