Technology

Програмиране и тест

Програмирането и тестът на печатни платки и електронни изделия включва:

  • Анализ на заданието и документацията на клиента.
  • Програмиране на електронни компоненти и подготовка за монтаж върху готовите изделия или печатни платки с помощта на различни програматори и софтуери.
  • Тестване на функционалността на електронни компоненти за готови изделия
  • Надписване и проследимост на изделията.

Опаковане и изпращане на готовите изделия.