slide 1

История

ПРИМА-ТЕХ-ПРО е създадена през 1996 година като компания за монтаж на печатни платки и електронни изделия и в продължение на повече от 20 години развива и усъвършенства тази дейност. Производствената база е на площ от 500 кв. метра и се намира в една от най-големите обособени от производители на електроника зони в  България. През 2010 година компанията започва да се занимава и с търговска дейност с електронни компоненти, с което предлага комплексна и завършена услуга на своите клиенти.

През проследите години дейността на компанията се разраства значително, в периода 2014-2018 приходите са увеличени повече от 2.5 пъти. В таблицата по-долу е представен ръстът на приходите спрямо предходната година.

 

revenue bg