Дизайн и доставка на печатни платки

ПРИМА-ТЕХ-ПРО предлага на своите клиенти проектиране на топологията на печатни платки. В зависимост от сложността и изискванията към дадения проект ние подбираме подходящия софтуер за осъществяване на заданията на клиента, освен ако клиента няма конкретни предпочитания и изисквания към него. При предоставяне от страна на клиента на принципна електрическа схема на платката, списък на елементите (стойност, толеранс и корпус на пасивните елементи, тип и корпус на активните елементи) и външни размери той получава готов продукт.

Дизайнът на печатни платки включва подготовка на файлове за автоматично разпробиване, рязане, солдер маска, бял печат, при необходимост файлове за изработка на стенсил, автоматично насищане, панелизиране на готовия проект, генериране на Gerber и Drill файлове. При завършване на проекта клиента получава всички необходими файлове с пълна техническа документация на печатната платка и изграден прототип на изделието, ако такъв е договорен при възлагането на проекта. Готовите файлове и проекти са собственост на клиента и ние не ги  разпространяваме и предоставяме на трети лица под никакъв предлог.

За производството и доставката на голи печатни платки се използват одобрени от нас подизпълнители, които предлагат отлично съотношение качество, срокове на доставка и цена. Всички п печатни платки се доставят с преминал вътрешносхемен електрически тест.

Технологичните възможности за голи печатни платки:

 • Минимална шина – 200 μm
 • Минимално разстояние – 180 μm при базов материал FR4 с 18 μm Cu
 • Минимален метализиран отвор - 0,4mm
 • Брой на слоевете – до 12 слоя
 • Материал: FR4, FR2, Polyimide Flexible, CEM1, CEM3, AlCu, Rogers.
 • Дебелина от 0,2 до 3,2 мм в зависимост от изискванията на клиента
 • Дебелина на медното покритие - 18 μm, 35 μm, 70 μm, 105 μm, 140 μm, 175 μm
 • Финално покритие - Безоловен HAL, Оловен HAL, Химичен Ni/Au, Химичен Калай, Passivation (OSP)
 • Защитна маска – фото маска, епокси маска, UV маска с различни цветове

 

Информация, необходима за обработка на запитвания в ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД, относно дизайн и доставка на печатни платки:

 • Пълни Гербер файлове в мм или милсове.
 • Дрил файлове във всякакъв формат
 • Брой платки в серия.
 • Текстов файл с пълно описание на печатната платка – Материал и дебелина, Дебелина на медното покритие, Финално покритие, Цвят на защитната маска, Бял печат, Електрически тест.