slide 1

Нашият подход

При изпълнението на поръчките на нашите клиенти ние използваме подхода за управление на проекта в съответствие с внедрената в ПРИМА-ТЕХ-ПРО система според стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK).

Управлението на проекта се извършва в следните направления: общо управление на проекта, управление на обхвата по проекта, управление на времето по проекта, управление на стойността (разходите) по проекта, управление на качеството по проекта, управление на човешкия ресурс по проекта, управление на комуникациите по проекта, управление на риска по проекта и управление на закупуването по проекта.

Основните дейности, които изпълняваме при изпълнението на поръчките на нашите клиенти, са: анализ и обработка на поръчката, дизайн, закупуване на материали, производство, експедиция и доставка до клиента.