Technology

Условия за ползване

ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия.

Този документ и „Политика за конфиденциалност” определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. ПРИМА-ТЕХ-ПРО си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 15 март 2016 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Конфиденциалност

Моля прочетете „Политика за конфиденциалност” за повече информация относно третирането на лична информация, която Вие предоставяте.

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба, се притежават изключително от ПРИМА-ТЕХ-ПРО. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от ПРИМА-ТЕХ-ПРО.

Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо дали за вътрешни цели или не, и независимо дали с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на ПРИМА-ТЕХ-ПРО.

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла. ПРИМА-ТЕХ-ПРО може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на ПРИМА-ТЕХ-ПРО. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изрично писмено съгласие на ПРИМА-ТЕХ-ПРО.

Информация от трети лица

ПРИМА-ТЕХ-ПРО приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.

Отговорността на ПРИМА-ТЕХ-ПРО относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.

Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, но може в действителност да се предоставя от трети лица. ПРИМА-ТЕХ-ПРО не носи отговорност за тези уеб сайтове, ползването на които се определя от условията за ползване и политика за конфиденциалност, ако има такива, на съответните трети лица.

Търговски марки

ПРИМА-ТЕХ-ПРО е търговска марка на ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД.

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на ПРИМА-ТЕХ-ПРО във всякакви публични издания (напр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промоциране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате която и да е търговска марка на ПРИМА-ТЕХ-ПРО, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка със ПРИМА-ТЕХ-ПРО.

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на база „както е” и „както е на разположение”, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции. ПРИМА-ТЕХ-ПРО не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или за всякаква информация, публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

ПРИМА-ТЕХ-ПРО НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.