Политика за управление на качеството и безопасността

В дейността на ПРИМА-ТЕХ-ПРО е залегнала политиката на предлагане на висококачествени и безопасни за здравето продукти и услуги. Стремим се да отговорим изцяло на високите изисквания на нашите клиенти и спазваме нормативните изисквания. Продуктите и услугите, които предлагаме, са изцяло в съответствие с действащите закони в страната и европейския съюз.

Високото качество и безопасността на нашите продукти и услуги залягат в основата на всички пазарни стратегии и планове на фирмата. За да ги постигнем, ние прилагаме стриктен контрол на всички звена на производство.

Фирма ПРИМА-ТЕХ-ПРО има изградена система за управление на качеството според ISO 9001:2008. Тази система дава гаранция на клиентите за поддържане на постоянно качество на продуктите на компанията.