НАЧАЛО ЗА НАС ОБОРУДВАНЕ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТАКТИДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

1. Монтаж и тестване на ПП /печатни платки/ и електронни изделия с компоненти и тестова процедура на клиента.
2. Ситопечат.
3. Производство на метални шаблони - стенсили.
3. Технологични проекти за монтаж на печатни платки /в т.ч. SMT/, доставка на оборудване и материали, обучение и внедряване.

МОНТАЖ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ /вкл. SMD/ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ

1. Фирмата разполага с комплексно оборудване за монтаж на ПП /печатни платки/. Производителността при SMD монтаж е 4000-5000 компонента на час, а за конвенционален монтаж е практически неограничена.
2. Ситопечатно оборудване EKRA-mat.
3. Линия за затопяване на спояваща паста и сушене на лепило по метода “рифлоу” TWS 1380
4. Линия "спойка вълна" GRASMANN WLS и безоловна "спойка вълна" HEEB Inotec
5. Оборудване за подготовка на конвенционални компоненти за монтаж /огъване, изрязване/ - EBSOMAT, STRECKFUS, HELLER.
6. Оборудване за ремонтно разпояване и спояване - LEISTER, WELLER, PACE.
7. Оборудване за виэуален контрол PROJECTINA, CARL ZEISS.
8. Оборуване за тестване и настройка


КАК ПРИМА-ТЕХ-ПРО РАБОТИ С КЛИЕНТИ

1. Офериране до 24 часа на база работна документация /сборен чертеж, спесификация/, тегло на изделието, количество/партида за монтаж.
2. Цена на услугата - изчислявя се на база 6 - 10 Euro на час или 0,03 Euro за компонент за партиди от 50 до 200 бр. За партиди над 500 бр цената може да падне до 0,01 Euro + еднократни разходи - за технологична подготовка - документация, сита, шаблони, приспособления.
 


НАЧАЛО ЗА НАС ОБОРУДВАНЕ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТАКТИ Created by: